Zpět k produktům

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů na webových stránkách „eTrgovinca“

Zpracování některých osobních údajů uživatele webu „eTrgovinca“ je souladu s 8. článkem slovinského zákona o ochraně osobních údajů (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1) možné a zákonné pouze na základě předchozího osobního souhlasu uživatele  se zpracováním některých osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme na základě vašeho výslovného, dobrovolného, jednoznačného a úplného souhlasu. Pro platný souhlas proto musí být uživatel předem písemně nebo jiným vhodným způsobem informován o účelu zpracování osobních údajů. Tento dokument byl naší společností vytvořen právě za tímto účelem, neboť osobní údaje uživatelů našeho webu jsou zpracovávány pouze v případech, kdy uživatelé s takovým zpracováním výslovně souhlasí.

V souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679EU o ochraně osobních údajů (také nazývaným GDPR) a slovinským zákonem o ochraně osobních údajů (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1) jsme pro uživatele webu „eTrgovinca“ připravili dokument o pravidlech ochrany a zpracování osobních údajů na našem webu, ty jsou uchovávány a zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu s uchováváním a zpracováním údajů.

Na základě výslovného souhlasu uživatelů webu „eTrgovinca“ se zpracováním a ochranou osobních údajů budeme osobní údaje uživatelů webových stránek „eTrgovinca“ zpracovávat za účelem informování o naší nabídce, událostech a upozorněních v souvislosti s naší činností, kvůli kterému byly údaje shromážděny. Vaše údaje nebudou dostupné široké veřejnosti a budeme zpracovávat pouze osobní údaje, k jejichž zpracování jste jako uživatelé dali svůj výslovný souhlas. Protože je ochrana údajů naší hodnotou, budeme vaše osobní údaje chránit v souladu s platnými předpisy a s vysokou mírou odpovědnosti.

Jako správce osobních údajů proto v souladu s platnými právními předpisy uživatelům webu „eTrgovinca“ poskytujeme následující zákonem předepsané údaje o správci osobních údajů za účelem informování uživatelů webových stránek:

1. Informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů

 • Oficiální název správce: MS UP d.o.o.
 • Sídlo správce: Pod Pogovco 3, 4294 Križe, Slovinsko
 • Odpovědná osoba správce: Blaž Mirt
 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: MS UP d.o.o., tel.: +420 234 076 650, e-mail: [email protected]/esgcz

S vaším souhlasem budeme zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • informování o nabídkách „eTrgovinca“;
 • udržování kontaktu s uživateli v souvislosti s událostmi a propagačními akcemi „eTrgovinca“;
 • informování o službách, které nabízí „eTrgovinca“;
 • další účely, které jsou upřesněny v souhlasu uživatele „eTrgovinca“.

Neprovádíme automatizované rozhodování na základě zpracování údajů. Pro zpracování osobních údajů svěřenců potřebujeme souhlas jejich zákonného zástupce. Souhlas uchováváme společně s obsahem formuláře, prostřednictvím kterého byl získán.

2. Soubory cookie

Soubory cookie používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, k zajištění funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Kromě toho sdílíme informace o vašem používání našich stránek s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analytiky, kteří je mohou případně kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili prostřednictvím vašeho používání jejich služeb. Soubory cookies jsou malé textové soubory, prostřednictvím kterých webové stránky uživatelům zajišťují efektivnější uživatelskou zkušenost.

V souladu se zákonem mohou být na vašem zařízení ukládány soubory cookie v případě, že jsou nezbytně nutné pro provoz stránek. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše povolení. Tyto stránky používají různé typy souborů cookie. Některé se používají na žádost zahraničních stránek objevujících se na našich stránkách. Prohlášení o souborech cookie na našich webových stránkách nemůžete změnit ani zrušit výběr.

Více o souborech cookies se dozvíte na https://etrgovinica.si/esgcz/piskotki/, kde jsou uvedeny jednotlivé typy cookies a jejich funkce na našich stránkách.

3. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u správce osobních údajů(uživatelé osobních údajů)

V souladu se zásadou ochrany a odpovědného nakládání s osobními údaji uživatelů budou osobní údaje uživatelů u správce zpracovávat pouze ty osoby, které budou ke zpracování osobních údajů oprávněny. Oprávněné osoby:

 • v případě události: vedoucí události a osoby pověřené provedením a hlášením o události a plněním dalších povinností souvisejících s událostí;
 • pro ostatní činnosti: osoby odpovědné za realizaci a hlášení i za plnění dalších povinností souvisejících s každou konkrétní činností;
 • pro oznámení související s naší činností: osoby odpovědné za zasílání oznámení o aktivitách, produktech a akcích „eTrgovinca“ a osoby, dohlížející na takové informování;
 • pro přípravu statistických analýz: osoby pověřené vedením statistik návštěvnosti stránek, návštěv jednotlivých článků, podkategorií a dalších stránek na webu „eTrgovinca“;
 • další osoby, které v rámci společnosti plní úkoly, které vyžadují zpracování osobních údajů uživatelů, přičemž je účel shromažďování a zpracování osobních údajů předepsán zákonem nebo daný výslovným souhlasem uživatelů.

5. Doba uchovávání osobních údajů uživatelů

Získané osobní údaje uživatelů uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů shromažďování a zpracování osobních údajů uvedených ve 2. bodě tohoto dokumentu. Získané osobní údaje uživatelů jsou v každém případě uchovávány až do odvolání souhlasu uživatele, a to i v případě, že nebude dosaženo účelu z 2. bodu tohoto dokumentu, neboť, jak již bylo uvedeno, právním základem pro zpracování a shromažďování osobních údajů uživatelů je souhlas uživatelů webu „eTrgovinca“. Po splnění účelu zpracování jsou osobní údaje vymazány, zničeny, blokovány nebo anonymizovány, pokud ovšem nejsou definovány jako archivní materiály na základě zákona upravujícího archivní materiály a archivy nebo pokud zákon nestanovuje pro jednotlivé druhy osobních údajů jinak.

6. Práva uživatelů webu „eTrgovinca“

Jako uživatel jsem si vědom:

 • že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat (právo odvolat souhlas), přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Fyzická osoba může svůj souhlas odvolat kdykoliv tím, že kontaktuje správce osobních údajů prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených v prvním bodě tohoto dokumentu;
 • že v případě odvolání souhlasu již nebudu informován o akcích, nabídkách, nových příchodech zboží a výprodejích „eTrgovinca“, že v případě zrušení nebudu pozván na akce, školení a další události pořádané nebo organizované ve spolupráci s „eTrgovinca“ ani o dalších činnostech, které provádí „eTrgovinca“;
 • že mohu správce kdykoliv požádat, aby mi umožnil přístup k mým osobním údajům a k informaci o tom, zda správce zpracovává údaje, které se mě týkají (právo vědět o zpracování údajů a právo na přístup k údajům);
 • že mohu požádat správce, aby bez zbytečného odkladu opravil nebo vymazal mé nepřesné osobní údaje (právo na opravu), pokud předpisy nevyžadují, aby správce údaje i nadále uchovával (právo na výmaz);
 • že mohu požadovat, aby správce zpracovával mé údaje pouze v omezeném rozsahu, když zpochybňuji přesnost údajů nebo když je zpracování údajů nezákonné a jsem proti výmazu údajů nebo když údaje již nejsou potřebné pro daný účel zpracování a potřebuji údaje pro řešení právních záležitostí nebo když vznesu námitku (právo na omezení zpracování);
 • že mohu požádat správce, aby mi zaslal mé osobní údaje nebo aby je předal jinému správci (právo na přenositelnost údajů);
 • že mohu podat stížnost ohledně zpracování a shromažďování osobních údajů u informačního komisaře Republiky Slovinsko (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije) a
 • že správce nebude zpracovávat údaje pro jiné účely, než které jsou výslovně uvedeny ve 3. bodě tohoto dokumentu, v opačném případě správce před dalším zpracováním pro jiný účel fyzickou osobu informuje a poskytne jí všechny předepsané informace.
 • že mohu u správce podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů, na základě které web „eTrgovinca“ přestane zpracovávat mé údaje, pokud neexistují žádné naléhavé oprávněné zájmy pro zpracování, které převažují nad mými zájmy (právo vznést námitku).

V internetovém obchodě eTrgovinca vás také informujeme, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom vám jako jednotlivci pomohli uplatnit vaše práva.

7. Ochrana osobních údajů

Správci osobních údajů se zavazují chránit osobní údaje způsobem uvedeným ve 24. článku slovinského zákona o ochraně osobních údajů (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP). Správci osobních údajů ve svých právních aktech předepisují postupy a opatření k ochraně osobních údajů a určují osoby odpovědné za některé databáze osobních údajů a osoby, které mohou vzhledem k povaze své práce některé osobní údaje zpracovávat.

8. Katalog databáze osobních údajů

Správce zřídil katalog databáze shromážděných osobních údajů. Obsah katalogu je přesný a aktuální, o což se stará správce údajů.

9. Závěrečná ustanovení

V případě změny předpisů v oblasti ochrany osobních údajů se správce zavazuje jednat v souladu se změnou předpisů. Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby jsou platná a používají se od 1.12.2020.

Potřebujete pomoc?

Pokud máte nějaké problémy, kontaktujte nás.

Objednávka po telefonu
018282795
icon-box-image

Kvalitní produkty

Pečlivě vybrané produkty jen pro vás a vaše blízké.

icon-box-image

Bezpečný nákup

Bezpečný online nákup kartou nebo na dobírku.

icon-box-image

Rychlé doručení

Rychlé dodání až k Vám domů.

icon-box-image

Vždy tu pro vás

Po úspěšném zadání objednávky se o vše postaráme.

CHCEš 10% SLEVU NA JAKÝKOLI PRODUKT? 😍

NEPŘEHLÉDNI NÁŠ VÝPRODEJ! ✨

 • PŘIHLAŠ SE RYCHLE! ✉️🎁

Souhlasím s tím, aby eTrgovinica používala mé osobní údaje z tohoto formuláře pro přímý e-mailový marketing. Údaje budou zpracovány v souladu s platnou legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.