Zpět k produktům

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eTrgovinca

 1. ÚVOD

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu „eTrgovinca“ (dále jen obchodní podmínky) jsou sepsány v souladu se slovinským zákonem o ochraně spotřebitele (Zakon o varstvu potrošnikov, ZVPot), zákonem o ochraně osobních údajů (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1), zákonem o elektronických komunikacích (Zakon o elektronskih komunikacijah, ZEKom-1) a zákonem o elektronickém obchodu o trhu (Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, ZEPT) na základě doporučení Hospodářské komory Slovinska a mezinárodních kodexů pro internetový obchod a elektronické podnikání.

Všeobecné obchodní podmínky upravují provozování internetového obchodu [www.etrgovinica.si/esgcz] (dále jen „internetový obchod“), jehož provozovatelem je [MS UP d.o.o., Pod Pogovco 3, 4294 Križe, Slovinsko; tel: +420 234 076 650, [email protected]/esgcz, IČO: 8866627000, DIČ: SI93087152] (dále jen „prodejce“), práva a povinnosti poskytovatele a návštěvníků (dále jen „uživatel“) internetového obchodu a uživatelů, kteří prostřednictvím internetového obchodu nakupuji (dále jen „kupující“). Uživatel a kupující se liší v tom, že kupující s prodejcem uzavírá kupní smlouvu, zatímco uživatel nikoli. Kupující je také uživatel, kdežto uživatel nemusí být nutně kupujícím.

Všeobecné podmínky vymezují činnost internetového obchodu, práva a povinnosti uživatelů, kupujících a internetového obchodu a upravují obchodní vztahy mezi prodejcem a kupujícím.

Kupující je povinen dodržovat všeobecné obchodní podmínky, které jsou platné v době nákupu (podání online objednávky). Před odesláním objednávky kupujícího vždy znovu upozorníme na všeobecné obchodní podmínky. Odesláním objednávky potvrzuje svůj souhlas s nimi. Nákup v internetovém obchodě je možný i bez předchozí registrace.

Zboží, které se prodává v internetovém obchodě zahrnuje jednotlivé produkty a výrobky. Dále pro všechny tyto položky používáme výraz zboží.

 1. DOSTUPNOST INFORMACÍ

Prodejce se zavazuje, že uživateli a kupujícímu vždy poskytne:

– údaje o totožnosti prodejce (název a sídlo prodejce a správce internetového obchodu, DIČ a IČO prodejce a správce internetového obchodu);

– kontaktní údaje, které uživateli a kupujícímu umožní rychlou a efektivní komunikaci s prodejcem (e-mailová adresa a telefonní číslo prodejce);

– informace o základních vlastnostech zboží v internetovém obchodě, včetně poprodejních činností a záruk;

– informace o dostupnosti zboží v internetovém obchodě, které by mělo být dostupné v přiměřené době;

– informace o dostupnosti a dodací lhůtě zboží, o které bude uživatel nebo kupující pokaždé informován e-mailem;

– informace o podmínkách doručení zboží z internetového obchodu, přinejmenším o možných způsobech, místech a lhůtách doručení zboží;

– informace o všech cenách zboží, které budou jasně a jednoznačně uvedené včetně struktury ceny, přičemž se cena zboží skládá z čisté ceny zboží, případných daní, nákladů na doručení a jiných poplatků;

– informace o možných způsobech platby;

– informace o časové platnosti nabídky v internetovém obchodě;

– informace o lhůtách, ve kterých je ještě možné od smlouvy odstoupit a podmínkách pro odstoupení i o veškerých nákladech, které tím prodejci a/nebo kupujícímu vzniknou;

– informace o možnosti vrácení zboží z internetového obchodu a o nákladech na toto vrácení nebo zrušení objednávky, které následně vzniknou prodejci a/nebo kupujícímu;

– informace o postupu při reklamaci kupujícího a informace o kontaktní osobě prodejce pro kontakt s kupujícími.

 1. INFORMACE O ZÁPISU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Název společnosti: MS UP d.o.o.

Sídlo: Pod Pogovco 3, 4294 Križe, Slovinsko

IČO: 8866627000

DIČ: SI93087152

Daňový poplatník: JA

Zápis do obchodního rejstříku: 6. května 2021

SKD: G47.910 – Maloobchodní prodej prostřednictvím zásilkového prodeje nebo přes internet

 1. ROZDÍL MEZI SPOTŘEBITELI A SUBJEKTY VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOSTI ZISKOVÉ POVAHY

Uživatelé a kupující v internetovém obchodě mohou být fyzické i právnické osoby. Vzájemné závazky internetového obchodu a fyzických osob jsou upraveny v těchto obchodních podmínkách. Vzájemné závazky internetového obchodu a právnické osoby nebo fyzické osoby provozující výdělečnou činnost jsou upravovány na základě smlouvy, která vymezí všeobecné a zvláštní podmínky spolupráce. V případech, kdy objednávku provádí právnická osoba nebo fyzická osoba vykonávající výdělečnou činnost, bez ohledu na její právně organizační formu nebo majetkový podíl, se používají ustanovení slovinského zákona o ochraně spotřebitele (Zakon o varstvu potrošnikov) pouze v případech, kdy to zákon výslovně uvádí.

Fyzické osoby mohou v internetovém obchodě nakupovat bez registrace. Kliknutím na „Vložit do košíku“ uživatel a kupující, který je fyzickou osobou, potvrzuje a zaručuje, že je starší 18 let a nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům.

Nákup v internetovém obchodě pro subjekty zabývající se výdělečnou činností je možný, pokud se prodejce a kupující na koupi dohodnou v rámci smlouvy, která vymezí všeobecné a zvláštní obchodní podmínky týkající se především, nikoli však výhradně:

 • způsobu platby:
 • na dobírku (platí zákonná omezení pro platby v hotovosti),
 • převodem na účet prodejce na základě cenové nabídky nebo proforma faktury,
 • odložená platba pro právnické osoby s odpovídajícím úvěrovým hodnocením;
 1. DOSTUPNOST ZBOŽÍ

Nakupování v internetovém obchodě probíhá ve slovinském jazyce 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Uživatel vybírá a objednává zboží ze seznamu zboží v internetovém obchodě. Vzhledem k povaze internetového obchodu se nabídka a dostupnost zboží v internetovém obchodě často a rychle mění a aktualizuje, a proto může docházet k chybám. U zboží nabízeného v internetovém obchodě je uvedena skladová zásoba. I přes pravidelnou aktualizaci informací o stavu zásob prodejce nevylučuje, že uvedené zásoby v obdobích mezi jednotlivými aktualizacemi nebudou odpovídat skutečným. Za účelem co nejrychlejší aktualizace stavu zásob žádá prodejce uživatele, aby jej o nich informoval prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla zveřejněného na webových stránkách.

 1. CENY ZBOŽÍ

Ceny v internetovém obchodě jsou prezentovány jako internetové ceny. Internetová cena je cena, která platí pro online nákup v rámci nabízených platebních možností. Veškeré ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v eurech (EUR) a zahrnují daň z přidané hodnoty, kromě zboží, u kterého je výslovně uvedeno jinak. Před nákupem je uživateli a kupujícímu k dispozici informace o struktuře internetové ceny, která vysvětluje, které položky tvoří internetovou cenu. Internetová cena se skládá z čisté ceny zboží, daní, nákladů na doručení a případných dalších poplatků. Náklady na doručení a případné další poplatky jsou uvedeny při zúčtování hodnoty objednávky před elektronickým potvrzením objednávky a dále na faktuře. Internetové ceny jsou platné v okamžiku zadání objednávky a nemají předem stanovenou lhůtu platnost, platí tedy do změny. Speciální ceny jsou v internetovém obchodě označeny. Internetové ceny jsou tvořeny mimo jiné na základě akčních a promočních cen. Akční cena je snížená běžná internetová cena, za kterou je nabízené zboží prodáváno po dobu určitou nebo neurčitou. Akční cena je také tzv. „jackpotová cena“, která kupujícím umožňuje během prvních dvou hodin po úspěšném nákupu zboží za internetovou cenu koupit jiné vybrané zboží za akční „jackpotovou cenu“ ve výši 9,99 eur. Nabídka zboží, které je k dispozici za „jackpotovou cenu“ se mění, o změnách rozhoduje internetový obchod „eTrgovinca“. Zrušení původní objednávky zboží tak, aby kupující koupil pouze zboží za „jackpotovou cenu“, není možné, podmínkou pro nákup zboží za „jackpotovou cenu“ je předchozí nákup zboží za běžnou internetovou cenu. Tento (předchozí) nákup dává uživateli/kupujícímu dodatečnou možnost a výhodu, aby kromě původní objednávky, resp. nákupu do košíku přidal dodatečné zboží za akční „jackpotovou cenu“. Internetové ceny zboží v internetovém obchodě se mohou měnit. I přes úsilí poskytovat aktuální a přesné informace mohou být informace o internetových cenách nepřesné. Za účelem co nejrychlejšího odstranění takových chyb, žádá prodejce, aby jej uživatel nebo kupující o těchto chybách informoval prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla zveřejněného na webových stránkách. V případě, že se internetová cena změní v průběhu zpracování objednávky (od okamžiku zadání objednávky do potvrzení objednávky), prodejce a) informuje kupujícího, přičemž ho informuje také o nových internetových cenách, v takovém případě má kupující možnost změnit objednávku, zcela nebo částečně ji zrušit nebo potvrdit objednávku zboží za nové ceny; b) umožní kupujícímu odstoupení od nákupu a zároveň mu nabídnout řešení, které bude k oboustrannému prospěchu a spokojenosti.

 1. ZPŮSOBY PLATBY

Prodejce umožňuje následující způsoby platby zboží z internetového obchodu:

 • prostřednictvím platební karty MasterCard nebo kreditní karty Visa/Visa Electron;
 • převodem na účet prodejce na základě cenové nabídky nebo proforma faktury;
 • dobírkou.

V případě platby debetní nebo kreditní kartou platí také následující podmínky:

 • plátcem musí být stejná osoba, která je držitelem debetní nebo kreditní karty;
 • po potvrzení přijetí objednávky není možné měnit obsah objednávky ani konečnou výši objednávky, kromě výjimečných případů po dohodě s prodejcem;

V případě platby na dobírku nese náklady kupující ve výši, kterou mu ukázal obchodník před provedením objednávky.

Při nákupu vystaví prodejce kupujícímu fakturu na trvalém nosiči.

 1. ZÁRUKA

Na zboží se vztahuje záruka, pokud je to uvedeno na záručním listě nebo na faktuře, kde je uvedena také doba trvání záruční lhůty. Záruka platí v souladu s pokyny uvedenými na záručním listě a na základě předložení faktury. Informace o záruce jsou uvedeny také na stránce prezentace produktu. Pokud nejsou k dispozici žádné informace o záruce, pak se na produkt nevztahuje záruka nebo informace o záruce momentálně nejsou k dispozici. V druhém případě může kupující nebo uživatel kontaktovat prodejce, který mu poskytne aktuální informace o platnosti a podmínkách záruky.

 1. PŘEVZETÍ VRÁCENÉHO ZBOŽÍ

Kupující je povinen po ukončení reklamačního řízení převzít zboží, které prodejci odevzdal z důvodu uplatnění záruky nebo pro jiný druh zpracování. Zboží bude kupujícímu vráceno na doručovací adresu. Prodejce zašle kupujícímu oznámení o vrácení zboží a vyzve jej, aby zboží převzal. Kupující je povinen převzít zboží do 14 dnů ode data takového oznámení.

Pokud si kupující zboží v uvedené lhůtě nevyzvedne, bude předáno do úschovy prodejce. Prodejce zboží ponechá ve svém skladu po dobu 6 měsíců od data oznámení. Po tuto dobu má prodejce právo na úhradu všech nákladů na skladování a všech nákladů nutných k údržbě zboží.

Po uplynutí 6 měsíců ode dne oznámení může prodejce zboží prodat prostřednictvím svého internetového obchodu a kupní cenu po odečtení prodejních a jiných nákladů, které vznikly prodejci, převést na kupujícího. Pokud je hodnota zboží nepatrná, tj. když internetová cena nepřesahuje 22 eur včetně DPH, může jej prodejce věnovat na dobročinné účely a kupujícímu v tomto případě není povinen nic vracet. 15 dnů před uplynutím 6měsíční doby uchovávání informuje prodejce kupujícího o zamýšleném prodeji nebo věnování zboží, po prodeji jej informuje také o dosažené ceně, výši nákladů a převodu zbývající částky kupní ceny na bankovní účet kupujícího.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Prodejce nenese žádnou odpovědnost za následky použití zboží zakoupeného v internetovém obchodě, které vzniknou používáním v rozporu s návodem k použití tohoto zboží. Prodejce nenese odpovědnost za narušení průběhu prodeje, které je důsledkem chování kupujícího, poskytovatelů připojení nebo infrastruktury používané internetovým obchodem. Prodejce působí v souladu s platnými zákony a kupujícím po celou dobu zajišťuje péči. V případě jakýchkoliv sporů hledá smírné řešení. Případnou reklamaci může kupující adresovat na zveřejněné kontaktní údaje. Prodejce se vždy snaží poskytnout vhodný obrazový materiál, popisy produktů a návody k použití. Fotografie produktů v internetovém obchodě jsou fotografiemi stejných produktů, jaké se skutečně prodávají kupujícím. Prodejce získává zboží od různých dodavatelů, proto se mohou vyskytnout drobné odchylky v balení nebo vzhledu produktů. Tyto odchylky však nijak neovlivňují kvalitu ani funkčnost produktu. Kupující mohou prodejce kdykoli upozornit na jakékoli chyby. Před použitím si kupující musí přečíst návod k použití přiložený ke konkrétnímu zboží a řídit se jím. Veškeré zboží musí být před použitím bezpečným způsobem otestováno. Pokud si kupující není zcela jistý, jak produkt otestovat, doporučujeme, aby produkt nepoužíval, o problému informoval prodejce nebo produkt vrátil. Prodejce a/nebo osoba, za kterou je prodejce odpovědný, odpovídá za veškeré škody, které kdokoliv z nich úmyslně nebo z nedbalosti způsobí, jakož i za jakékoli záruční nároky vyplývající z vad zboží, právních chyb nebo záruk (pokud byly poskytnuty), nepřebírá však odpovědnost za přímou či nepřímou škodu způsobenou mimo výše uvedené povinnosti používáním produktů, bez ohledu na to, zda byl produkt kupujícím nebo třetí osobou používán správně či nesprávně. Toto vyloučení odpovědnosti je platné v maximálním rozsahu, který je zákonem povolený. V případě uplatnění nároku na náhradu škody vůči prodejci omezuje prodejce svou odpovědnost za škodu na trojnásobek prodejní ceny zboží, ledaže by takové omezení bylo ve zjevném rozporu se způsobenou škodou.

 1. SOUBORY COOKIES

Cookie je krátký textový soubor, který webová stránka odešle prohlížeči při návštěvě webové stránky, na které je zveřejněn internetový obchod. Pomocí souboru cookie web rozpozná a zapamatuje si informace o návštěvě webu a umožní návštěvníkovi webu přívětivější a snazší online aktivitu. Pomocí souborů cookies prodejce upravuje obsah webu, zapamatuje si preference návštěvníka a zaznamenává návštěvy webu nebo internetového obchodu. Procházení internetového obchodu je díky souborům cookies je příjemnější, rychlejší a efektivnější. Na začátku návštěvy webu nebo internetového obchodu obdrží každý návštěvník soubor cookie k identifikaci a sledování nákupního košíku. Internetový obchod může do počítače návštěvníka ukládat i další cookies, které mají za úkol informovat o provozu, akcích a událostech, které probíhají v rámci internetového obchodu.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST

Prodejce se zavazuje zpracovávat shromážděné údaje uživatelů a kupujících výhradně pro účely provozu internetového obchodu a nepředávat je třetím osobám, s výjimkou případů, kdy pro takové jednání existuje právní základ, např. při podezření, že došlo k internetovému podvodu. Každý uživatel a kupující na webu podá svůj výslovný souhlas s uchováním a zpracování osobních údajů za účelem vyřízení objednávky a komunikace související s objednávkou.

Pokud uživatel dal výslovný souhlas se zpracováním údajů pro účely přímého marketingu a výzkum nákupních zvyklostí, mohou být tyto údaje použity i pro tyto účely.

Prodejce po dobu určitou, která trvá dva roky, uchovává IP adresy všech návštěvníků internetového obchodu a u registrovaných uživatelů veškeré jimi povinné a nepovinné údaje zadané při registraci. Kromě toho prodejce uchovává také:

 • dodací adresy;
 • e-mailové adresy kupujících;
 • zemi bydliště registrovaného uživatele;
 • čas a datum registrace a
 • archiv komunikace mezi prodejcem a registrovaným uživatelem.

Zásilkové službě poskytujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro doručení, což jsou:

 • jméno a příjmení kupujícího;
 • doručovací adresa kupujícího a
 • kontaktní telefonní číslo.

Za ochranu osobních údajů odpovídá také uživatel nebo kupující sám. Údaje v anonymizované a agregované podobě může prodejce používat pro účely statistické analýzy a optimalizace internetového obchodu. Prodejce má zaveden systém na ochranu informací, který zahrnuje technická, procesní a organizační opatření.

Prodejce v internetovém obchodě nepřijímá objednávky od někoho, o kom ví nebo má podezření, že je dítě, bez výslovného svolení jeho rodičů nebo opatrovníků. Prodejce v internetovém obchodě nenabízí volný přístup ke zboží, které je škodlivé pro děti. Bez výslovného souhlasu rodičů nebo opatrovníků prodejce nepřijímá žádné osobní údaje týkající se dětí ani nezpřístupní údaje získané od dětí třetím osobám jiným než jejich rodičům nebo opatrovníkům. Jakákoli komunikace zaměřená na děti bude přiměřená jejich věku a nebude využívat důvěry dětí, nedostatku zkušeností nebo pocitu loajality.

Veškeré další informace o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu zveřejněném na webových stránkách „eTrgovinca“ pod názvem zásady ochrany osobních údajů.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím je v internetovém obchodě uzavřena v okamžiku, kdy prodejce zašle kupujícímu e-mail o stavu jeho objednávky s názvem: potvrzení přijetí objednávky. Od tohoto okamžiku jsou veškeré ceny a další podmínky pevně stanovené a platí pro prodejce i kupujícího. Tento e-mail nepotvrzuje, že je zboží skladem nebo že bylo zahájeno odesílání zboží, jedná se pouze o oznámení kupujícímu, že prodejce obdržel objednávku a že byl zahájen proces kontroly dostupnosti zboží. Kupující je osoba, jejíž údaje byly uvedeny při zadávání objednávky. Údaje o kupujícím není možné později měnit. Kupní smlouva (tj. první e-mailová zpráva o stavu objednávky) je uložena v elektronické podobě na serveru prodejce; kupujícímu, který je registrovaným uživatelem, je kdykoliv k dispozici v jeho uživatelském profilu (MŮJ ÚČET).

Po ověření dostupnosti zboží zašle prodejce kupujícímu potvrzení objednávky, včetně odkazu v e-mailu s informací o termínu a doručení. Prodejce připraví a odešle objednané produkty v dohodnutém termínu a informuje kupujícího e-mailem. V e-mailu prodejce také informuje kupujícího o zásadách vrácení zboží a kontaktních osobách v případě reklamace nebo zpožděného doručení.

Po doručení objednaného zboží zašle prodejce kupujícímu také fakturu, ve formátu pdf na e-mailovou adresu kupujícího, popř. je tištěná faktura přiložena k dodanému zboží. V případě osobního vyzvednutí na výdejním místě obdrží kupující při převzetí vytištěnou fakturu za zakoupené produkty. Faktura obsahuje rozpis ceny a všech nákladů souvisejících s nákupem, jakož i upozornění na právo odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen před provedením objednávky zkontrolovat správnost údajů. K pozdějším námitkám ohledně správnosti vystavených faktur se nepřihlíží.

Pokud nebude kupní cena za provedenou objednávku kupujícím připsána na bankovní účet prodejce do 7 pracovních dnů (bankovním převodem), bude objednávka považována za zrušenou a kupní smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu bude vypovězena.

 1. POSTUP PŘI NÁKUPU

Uživatel si vybere zboží a vloží jej do košíku. Před odesláním objednávky si může prohlédnout košík a změnit počet kusů zboží v košíku nebo jednotlivé zboží z košíku odebrat. Uživatel si vybere způsob platby, dodací adresu a odešle objednávku. V průběhu nákupu má uživatel možnost kromě své e-mailové adresy internetovému obchodu „eTrgovinca“ svěřit i jiné kontaktní údaje, pokud si přeje být informován o dalších akcích, kampaních, anketách a událostech pořádaných internetovým obchodem „eTrgovinca“ prostřednictvím textových zpráv a/nebo uživatelského účtu Viber. V souladu s dokumentem o ochraně a zpracování osobních údajů internetový obchod „eTrgovinca“ při zpracování a uchovávání osobních údajů uživatelů jedná s největší možnou mírou péče. Více informací o účelu shromažďování osobních údajů naleznete v dokumentu o ochraně a zpracování osobních údajů internetového obchodu „eTrgovinca“.

Po zadání objednávky obdrží uživatel e-mailem oznámení, že objednávka byla přijata do informačního systému prodejce. Stav takové objednávky je „objednávka přijata“ nebo „předobjednávka“ a prodejce nezavazuje k poskytnutí objednaných produktů, dokud sám takovou objednávku nepotvrdí.

Uživatel může objednávku zrušit do dvou hodin od potvrzení přijetí objednávky. Pokud uživatel objednávku nezruší, je objednávka přesunuta do dalšího zpracování. Prodejce zkontroluje objednávku, zkontroluje dostupnost objednaných produktů a objednávku potvrdí nebo ji s uvedením důvodu odmítne. Prodejce může kupujícímu zavolat na jeho kontaktní telefonní číslo nebo jej kontaktovat e-mailem pro ověření údajů nebo potvrzení přesnosti údajů pro doručení. U zboží, které prodejce nemá na skladě, je vázán výhradně na dodání se strany dodavatele a na termín, ve kterém může jednotlivý dodavatel prodejci produkt dodat. O doručení zboží informuje prodejce kupujícího e-mailem. Pokud je dodací lhůta příliš dlouhá a kupující nechce čekat, může to kupující sdělit prodejci. Ten odebere zboží z objednávky a vrátí kupujícímu případnou kupní cenu, přičemž ostatní produkty z objednávky budou kupujícímu buď doručeny nebo stornovány dle volby kupujícího.

Kupní smlouva o nákupu objednaného zboží mezi kupujícím a prodejcem je neodvolatelně uzavřena potvrzením přijetí objednávky ze strany prodejce, tj. v okamžiku, kdy prodejce zašle kupujícímu e-mail o stavu jeho objednávky, který obsahuje potvrzení o přijetí objednávky.

U objednávek, které se liší od obvyklých objednávek zaslaných prodejci, nebo pokud má prodejce podezření, že může jít o zneužití, si prodejce vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy kontaktovat kupujícího a objednávku zkontrolovat, případně požádat o jiný způsob platby z dostupných možností nebo objednávku zcela nebo částečně zamítnout.

Prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly v důsledku delší dodací lhůty nebo v důsledku nedostupnosti zboží, které prodejce nemá skladem ve vlastním skladu.

 1. DORUČENÍ

Prodejce se zavazuje, že bude každá objednávka vyřízena do 2 pracovních dnů po provedení platby. V případě, že to z jakéhokoli důvodu nebude možné, o tom bude prodejce kupujícího informovat.

Prodejce zboží připraví, odešle na doručovací adresu, kterou určí kupující, a informuje jej o tom e-mailem. Kupujícího také informuje o postupech při vrácení zboží, zpožděném doručení nebo reklamaci.

Společnost umožňuje pouze doručení zásilkovou službou (GLS).

Po přípravě zboží jej prodejce odešle prostřednictvím zásilkové služby. Doručení zboží nemusí proběhnout v termínu, který určí kupující, jelikož dodání zajišťuje externí partner. V případě nesprávného termínu dodání se může kupující se svou stížností obrátit na doručovací službu (GLS).

Kupující nebo adresát je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho množství a kvalitu. Kupující nebo adresát se výslovně zavazuje vzdát se jiných způsobů úhrady vzniklých nákladů, zaplacené kupní ceny a zaplacených nákladů na doručení, jako jsou nároky ve formě občanskoprávních sporů a podobně, z důvodu opožděného doručení zboží nebo jiného způsobu doručení zboží; ponechává si však všechna ostatní minimální práva v souladu s ustanoveními 23. a 24. článku slovinského zákona o ochraně spotřebitele (Zakon o varstvu potrošnikov).

 1. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo do 15 dnů od data převzetí objednaného zboží oznámit prodejci na e-mailovou adresu [email protected]/esgcz, že odstupuje od kupní smlouvy, aniž by musel uvádět důvod svého rozhodnutí. Za okamžik odstoupení od smlouvy se považuje den a čas doručení zprávy o odstoupení od smlouvy na výše uvedenou e-mailovou adresu. Dnem vrácení zboží je den, kdy bylo zboží odesláno prodejci. Zboží musí být prodejci vráceno nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od nákupu. Vrácení zakoupeného zboží prodejci ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy je považováno za oznámení o odstoupení od smlouvy. Jediné náklady, které kupujícímu vznikají z důvodu odstoupení od kupní smlouvy, jsou náklady na vrácení zboží prodejci. To jsou jediné náklady, které kupujícími vznikají z důvodu odstoupení od kupní smlouvy a jsou účtovány dle ceníku doručovací služby a závisí na druhu zásilky.

Pro odstoupení od smlouvy je nutné vyplnit formulář na online odkazu:

1. Online odkazna odevzdání požadavků: https://msup.si/returns/?lang=cz

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel vrátí přijaté zboží na adresu:

WEDO DEPO OSTRAVA – EXPEDICO / MS UP d.o.o.
Novoveská 95/1262
Ostrava – Mariánské Hory
709 00

Zboží, které kupující vrací, musí být nepoškozené a ve stejném množství jako v době převzetí, ledaže by došlo ke zničení, poškození, ztrátě nebo snížení množství zboží, aniž by za to byl zodpovědný kupující.

V případě, že kupující zboží v době mezi převzetím a vrácením zboží z důvodu odstoupení od smlouvy používá, má prodejce právo vůči kupujícímu uplatnit nárok na kompenzaci snížené hodnoty zboží v důsledku používání. Kupující není oprávněn vrátit zboží, které není vhodné pro vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů nebo je dodáno v uzavřeném obalu a kupující po převzetí zboží obal otevřel.

Kupující zodpovídá za snížení hodnoty zboží tehdy, pokud je toto snížení způsobeno nesprávným zacházením se zbožím, jenž není nezbytně nutné ke zjištění jeho stavu, vlastností a funkcí.

Vrácení přijatých plateb bude provedeno ihned, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží. Pro zajištění sledovatelnosti, přesnosti a včasnosti vrácení bude vrácení platby kupujícímu prováděno výhradně převodem na jeho bankovní účet. Nárok na vrácení kupní ceny v případě záruky a faktických vad blíže upravují ustanovení slovinského zákona o ochraně spotřebitele (Zakon o varstvu potrošnikov).

Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobou spotřeby, není povoleno vracet.

Pokud si kupující objednal nesprávné zboží a chce je vyměnit, hradí náklady na poštovné (nového nebo vyměněného zboží) sám.

 1. FAKTICKÁ VADA

O faktickou vadu se jedná, pokud:

 • zboží nesplňuje vlastnosti nezbytné pro jeho běžné použití nebo pro uvedení na trh;
 • zboží nesplňuje vlastnosti nezbytné pro použití, pro které ho kupující kupuje a které bylo prodejci známo nebo by mu mělo být známo;
 • zboží nesplňuje vlastnosti a funkce, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty nebo předepsány;
 • prodejce zaslal zboží, které neodpovídá tipu nebo modelu. Výjimkou je, pokud byl typ nebo model zobrazen pouze jako upozornění.

Způsobilost zboží se zjišťuje pomocí jiného, bezchybného zboží stejného druhu a na základě prohlášení výrobce nebo prohlášení na zboží samotném. Kupující je povinen informovat prodejce o faktické vadě, spolu s podrobným popisem v zákonné lhůtě a umožnit mu provedení kontroly zboží. Právo na uplatnění nároku z odpovědnosti za faktické vady zboží blíže upravují ustanovení slovinského zákona o ochraně spotřebitele (Zakon o varstvu potrošnikov).

Kupující, který správně informoval prodejce o vadě, má právo požadovat od prodejce:

 • odstranění vady zboží nebo vrácení části zaplacené částky v poměru k vadě

nebo

 • aby prodejce vadné zboží vyměnil za nové bezchybné zboží nebo
 • aby mu prodejce vrátil uhrazenou částku.

Vhodnost zboží k běžnému použití se posuzuje s ohledem na běžné zboží stejného druhu a s přihlédnutím k případným prohlášením prodejce o vlastnostech zboží, které učiní prodejce nebo výrobce zejména prostřednictvím reklamy, prezentace nebo které uvádí na zboží samotném.

Na odpovědnost za faktické vady se vztahují ustanovení slovinského zákoníku o závazcích (Obligacijski zakonik) a zákona o ochraně spotřebitele (Zakon o varstvu potrošnikov).

Kontakt pro nahlášení faktické vady: [email protected]/esgcz

 1. PŘÍMÁ KOMUNIKACE

Pokud chce uživatel nebo kupující komunikovat přímo s prodejcem, může zavolat na telefonní číslo +420 234 076 650. Pro podporu a další informace je k uživateli nebo kupujícímu dispozici také e-mailová adresa [email protected]/esgcz

Prodejce bude kontaktovat uživatele nebo kupujícího prostřednictvím e-mailu formou informativních e-mailů, pokud k tomu uživatel nebo kupující dá svůj výslovný souhlas. Taková sdělení budou jasně a jednoznačně označena jako informativní sdělení a jejich obsah nebude pobídkou k nákupu. Odesílatel informativních e-mailů bude jasně zobrazen a uživatel nebo kupující bude mít vždy možnost odhlásit se z odběru takových e-mailů. Odhlášení uživatele nebo kupujícího z odběru reklamních sdělení bude prodejcem trvale zohledněno.

Kromě výše uvedených způsobu komunikace prodejce umožňuje uživatelům přímou komunikaci prostřednictvím textových zpráv a prostřednictvím platformy Viber. Shromažďování těchto osobních údajů je striktně podmíněno výslovným souhlasem uživatele/kupujícího se shromažďováním a zpracováním těchto osobních údajů. Pokud uživatel/kupující udělí takový souhlas, může „eTrgovinca“ zaslané osobní údaje (včetně historie nákupů a nastavení uživatele/kupujícího) použít pro personalizovanou komunikaci prostřednictvím textových zpráv, telefonních hovorů, tištěných katalogů a/nebo e-mailů souvisejících s produkty, speciálními nabídkami, průzkumy, akcemi, událostmi a další komunikací. Svůj souhlas s přijímáním e-mailů může uživatel/kupující kdykoli odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení v každé zprávě.

 1. UŽIVATELSKÁ HODNOCENÍ, NÁZORY A DOPORUČENÍ

Hodnocení, názory a doporučení uživatelů a kupujících (dále jen názory) a recenze zboží jsou jednou z nejdůležitějších součástí internetového obchodu a mají za úkol lépe informovat komunitu uživatelů a kupujících. Prodejce umožňuje zveřejňování názorů pouze registrovaným uživatelům internetového obchodu. Odesláním názoru uživatel nebo kupující výslovně souhlasí s podmínkami použití svého názoru a umožňuje prodejci zveřejnit část nebo celý text ve všech elektronických a jiných médiích.

Prodejce si vyhrazuje právo zkontrolovat a zveřejnit názory. Prodejce nepovoluje zveřejnění názorů, které jsou jakkoli urážlivé, diskriminační, rasistické, sexistické, zavádějící či jinak nevhodné nebo neobsahují informace o produktech internetového obchodu, které by byly užitečné pro uživatele a kupující.

 1. STÍŽNOSTI A SPORY

Prodejce respektuje práva spotřebitelů a jedná v souladu se slovinským zákonem o ochraně spotřebitele (Zakon o varstvu potrošnikov). Prodejce v internetovém obchodě dělá maximum pro spokojenost uživatelů a kupujících, nemůže se však zcela vyhnout jejich nespokojenosti, která se nejčastěji projevuje formou stížnosti nebo reklamace.

V těchto případech uživatel nebo kupující podává reklamaci telefonicky na +420 234 076 650 nebo e-mailem na [email protected]/esgcz. V souladu s právními normami prodejce neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako kompetentního k řešení spotřebitelských sporů, který by mohl spotřebitel zahájit v souladu se slovinským zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov).

 1. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

V případě změn předpisů upravujících provozování internetových obchodů, ochranu údajů a další oblasti související s provozováním internetového obchodu a v případě změn vlastní obchodní politiky může prodejce změnit a/nebo doplnit Všeobecné obchodní podmínky, o čemž pokaždé vhodným způsobem informuje uživatele a kupující. Jakákoli změna nebo doplnění Všeobecných obchodních podmínek vstupuje v platnost a používá se po uplynutí 8 dnů od zveřejnění změn a/nebo doplnění. Jsou-li změny a/nebo doplnění Všeobecných obchodních podmínek nezbytná pro sladění s předpisy, mohou tyto změny a/nebo doplnění výjimečně vstoupit v platnost a začít se používat v kratší lhůtě.

Uživatel nebo kupující, který nesouhlasí se změnami a/nebo doplněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, musí do 8 dnů od zveřejnění oznámení o změně a/nebo doplnění Všeobecných obchodních podmínek odvolat svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, v opačném případě se považuje, že uživatel přijímá změny a/nebo doplnění Všeobecných obchodních podmínek a důkaz o opaku není přípustný. Odvolání souhlasu se provádí tak, že uživatel písemně oznámí prodejci svého odvolání souhlasu.

Potřebujete pomoc?

Pokud máte nějaké problémy, kontaktujte nás.

Objednávka po telefonu
018282795
icon-box-image

Kvalitní produkty

Pečlivě vybrané produkty jen pro vás a vaše blízké.

icon-box-image

Bezpečný nákup

Bezpečný online nákup kartou nebo na dobírku.

icon-box-image

Rychlé doručení

Rychlé dodání až k Vám domů.

icon-box-image

Vždy tu pro vás

Po úspěšném zadání objednávky se o vše postaráme.

CHCEš 10% SLEVU NA JAKÝKOLI PRODUKT? 😍

NEPŘEHLÉDNI NÁŠ VÝPRODEJ! ✨

 • PŘIHLAŠ SE RYCHLE! ✉️🎁

Souhlasím s tím, aby eTrgovinica používala mé osobní údaje z tohoto formuláře pro přímý e-mailový marketing. Údaje budou zpracovány v souladu s platnou legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.